Domain news

All the latest news in domain names.

.PLACE inför behörighetskrav 18 Maj

I ca en månad till är .PLACE domäner fritt för vem som helst att registrera men den 18 maj pausar registryt nya registreringar för att förbreda för nya behörighetskrav.

De nya behörighetskraven kommer vara geospatial. Geospatial används för att tydliggöra en positions tre dimensioner. Vi kommer att informera ytterligare om vad dessa nya behörighetskrav betyder i mer detalj så snart all information finns tillgänglig.

Dessa nya krav kommer inte att beröra de domäner som redan är registrerade.

« Go back