Nya toppdomäner

Skydda ditt varumärke.

Official Trademark Clearinghouse Agent

Vilka gTLDer har blivit ansökt om?


TLD Bransch
RADIO Arts and Entertainment 1 Jan 1970 - 1 Jan 1970 15 Nov 2017
AFRICA 1 Jan 1970 - 1 Jan 1970 4 Jul 2017
ابوظبي 1 Jan 1970 - 20 Jul 2018 21 Jul 2018
WEDDING Identity and Lifestyle 9 Dec 2013 - 7 Feb 2014 10 Feb 2014
SEXY Adult 11 Dec 2013 - 9 Feb 2014 25 Feb 2014
ONL 14 Jan 2014 - 15 Mar 2014 17 Apr 2014
BUZZ Novelty 15 Jan 2014 - 18 Mar 2014 15 Apr 2014
GIFT Shopping 27 Jan 2014 - 28 Mar 2014 15 Apr 2014
BUILD Services 27 Jan 2014 - 28 Mar 2014 29 Apr 2014
CLUB Recreation and Leisure 28 Jan 2014 - 30 Mar 2018 7 May 2014
DANCE Arts and Entertainment 5 Feb 2014 - 7 Apr 2014 16 Apr 2014
ZONE Novelty 18 Feb 2014 - 19 Apr 2014 30 Apr 2014
SHIKSHA Education 11 Mar 2014 - 11 Apr 2014 15 Apr 2014
KIM Novelty 11 Mar 2014 - 11 Apr 2014 15 Apr 2014
WANG Identity and Lifestyle 22 Mar 2014 - 21 May 2014 30 Jun 2014

Olika kategorier av gTLDs

Det finns några olika kategorier av dessa nya generiska toppdomäner, community, geographic samt IDN (Internationalized Domain Name).


Community

Inom denna typ ser vi exempelvis ansökningar gällande .shop, .ski, .spa, .music, .bank, .hotel.

Inom denna kategori återfinns nu 84 ansökningar.

Geographic

En svensk toppdomän som vi kommer att komma i kontakt med är .stockholm. Flera andra huvudstäder runt om i världen har också ansökt om en egen toppdomän, till exempel .helsinki och .london. Inom denna kategori återfinns nu 66 ansökningar.

IDN

Toppdomäner med andra teckenuppsättningar än den latinska, till exempel kyrilliska eller asiatiska. I Sverige har vi våra å, ä och ö, dock har det inte kommit in några svenska ansökningar som innehåller några av dessa tecken. Totalt har det inkommit 116 ansökningar på toppdomäner innehållandes specialtecken.

Other

De flesta ansökningar som inkommit ligger under denna kategori och här kommer vi se relativt många registreringar. Med generiska toppdomäner menas lydelser som beskriver till exempel en viss produkt eller ett speciellt område. I denna grupp ingår till exempel .app, .baby, .auction, .fishing med flera.