Nya toppdomäner

Skydda ditt varumärke.

Official Trademark Clearinghouse Agent

1400 nya toppdomäner

Hur påverkar det dig?

Idag finns det ca 300 olika toppdomäner eller TLDer (Top Level Domain), till exempel .com, .se, .no, .de. Utvecklingen av antalet toppdomäner har fram tills nu gått relativt långsamt. Det har länge pratats om att släppa toppdomäns-utrymmet fritt och detta är precis vad som nu håller på att ske.

I juni 2011 godkände ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) att öppna upp för ansökningar om egna toppdomäner och man fick in totalt 1930 ansökningar varav 1409 var unika. Potentiellt kan alltså antal toppdomäner öka med nästan 500%. Dessa nya toppdomäner kallas för NGTLD (New Generic Top Level Domain) och det är dessa denna sida handlar om.

Nu är det inte sannolikt att alla dessa ansökta toppdomäner kommer att gå igenom alla valideringar som ICANN har, men en rejäl ökning av antal toppdomäner är ändå att vänta.

Se filmen om de nya toppdomänerna

.BRAND

En egen del av internet.

En ny sorts toppdomäner har börjat pryda internet, .BRANDS. När ICANN år 2011 tog beslut om att öppna upp möjligheten för företag och organisationer att ansöka om en egen toppdomän fick man en oväntat stark respons. Nära 2000 ansökningar om nya toppdomäner inkom, varav drygt 600 ansökningar var kopplade till ett företags bolagsnamn, varumärke eller produktnamn. Från Sverige ansöktes exempelvis .VOLVO, .SCA, .SANDVIK, .AEG, .ERICSSON och SAS.

Domaininfo hjälper företag som vill ansöka om en egen toppdomän, alternativt redan ansökt och vill ha hjälp på vägen. Vi hjälper till med att skriva ansökan, erbjuder teknisk drift av toppdomänen samt agerar registrar när toppdomänen är lanserad. För mer information, klicka på länken nedan alternativt kontakta oss på +46 707 260017 eller pamela.smith@domaininfo.com.

Läs mer om .BRAND

Vilka gTLDer har blivit ansökt om?


TLD Bransch
WEDDING Identity and Lifestyle 9 Dec 2013 - 7 Feb 2014 10 Feb 2014
SEXY Adult 11 Dec 2013 - 9 Feb 2014 25 Feb 2014
ONL 14 Jan 2014 - 15 Mar 2014 17 Apr 2014
BUZZ Novelty 15 Jan 2014 - 18 Mar 2014 15 Apr 2014
GIFT Shopping 27 Jan 2014 - 28 Mar 2014 15 Apr 2014
BUILD Services 27 Jan 2014 - 28 Mar 2014 29 Apr 2014
CLUB Recreation and Leisure 28 Jan 2014 - 30 Mar 2016 7 May 2014
DANCE Arts and Entertainment 5 Feb 2014 - 7 Apr 2014 16 Apr 2014
ZONE Novelty 18 Feb 2014 - 19 Apr 2014 30 Apr 2014
KIM Novelty 11 Mar 2014 - 11 Apr 2014 15 Apr 2014
SHIKSHA Education 11 Mar 2014 - 11 Apr 2014 15 Apr 2014
RED Novelty 12 Mar 2014 - 11 Apr 2014 15 Apr 2014
WANG Identity and Lifestyle 22 Mar 2014 - 21 May 2014 30 Jun 2014
EVENTS Arts and Entertainment 1 Apr 2014 - 31 May 2014 2 Jun 2014
ARCHI Services 8 Apr 2014 - 8 Jun 2016 16 Jun 2014

Olika kategorier av gTLDs

Det finns några olika kategorier av dessa nya generiska toppdomäner, community, geographic samt IDN (Internationalized Domain Name).


Community

Inom denna typ ser vi exempelvis ansökningar gällande .shop, .ski, .spa, .music, .bank, .hotel.

Inom denna kategori återfinns nu 84 ansökningar.

Geographic

En svensk toppdomän som vi kommer att komma i kontakt med är .stockholm. Flera andra huvudstäder runt om i världen har också ansökt om en egen toppdomän, till exempel .helsinki och .london. Inom denna kategori återfinns nu 66 ansökningar.

IDN

Toppdomäner med andra teckenuppsättningar än den latinska, till exempel kyrilliska eller asiatiska. I Sverige har vi våra å, ä och ö, dock har det inte kommit in några svenska ansökningar som innehåller några av dessa tecken. Totalt har det inkommit 116 ansökningar på toppdomäner innehållandes specialtecken.

Other

De flesta ansökningar som inkommit ligger under denna kategori och här kommer vi se relativt många registreringar. Med generiska toppdomäner menas lydelser som beskriver till exempel en viss produkt eller ett speciellt område. I denna grupp ingår till exempel .app, .baby, .auction, .fishing med flera.