Domain news

All the latest news in domain names.

Lättare att registrera en Irländsk .ie domän

Med start idag den 21 mars lättar det Irländska registryt regelverket för registrering av .ie domäner.

Krav på lokal anknytning krävs fortsatt men kravet på namnlikhet eller så kallad ”claim to the name” avskaffas.

Nu kan alltså alla med en koppling till Irland registrera de domäner de önskar på först till kvarn principen.

Har du redan registrerat en .ie domän sedan tidigare krävs ingen dokumentation överhuvudtaget utan koppling till Irland baseras på din befintliga domän.

« Go back